http://komputerservis.com/j

Cjenik usluga koje pruža tvrtka Computer Servis  naveden je u donjoj tablici i javan je sa sve naše korisnike.

Naglašavamo da korisnici paušalnog iznosa održavanja imaju prioritet u otklanjanju bilo kojeg kvara, dok ostali čekaju prvog slobodnog servisera.

Br.Naziv uslugeJMJCijena
1 Radni sat. sat 27,00 Eura
2 Radni sat (neradni dan, vikend i izvan radnog vremena). sat 45,00 Eura
3 Izlaz na teren na adresu korisnika sa uključenim 1 do 2 radnog sata. sat 40,00 Eura
4 Izlaz na teren na adresu korisnika sa uključenim jednim radnim satom. kom 34,00 Eura
5 Izlaz na teren na adresu korisnika sa uključenim jednim radnim satom (neradni dan, vikend i izvan radnog vremena). kom 60,00 Eura
6 Dodatak za izlazak na teren izvan Zadra. km 0,25 Eura
7 Korištenje zamjenske blagajne za vrijeme servisa. kom 73,00 Eura
8 Unos i izmjena artikala u cjenik. kom 20,00 Eura
9 Unos i izmjena artikala, sirovina i normativa u cjenik. kom 40,00 Eura
10 Instalacija nove verzije Blue POS Programa. kom 86,30 Eura
11 Ostali rad koji nije definiran cjenikom, dogovara se s klijentom prema cijeni satnice i potrebnom broju sati rada. sat 20,00 Eura

NAPOMENA: Cijene navedene u tablici su sa PDV porezom

Paušalno održavanjeKorisnici koji imaju ugovor o održavanju imaju posebne pogodnosti te poseban cjenik na sve eventualne dodatne usluge. U održavanje spadaju slijedeće aktivnosti djelatnika tvrtke computer servis j.d.o.o u trajanju od 1 sata:
 • Nadogradnja ili popravak Blue POS programa instaliranog od strane tvrtke Computer Servisa J.d.o.o.
 • Odgovaranje na postavljena pitanja korisnika – telefonski.
 • Savjetovanje u rješavanju poslovnih problema sa kojima se korisnik susreće prilikom korištenja programa – telefonski.
 • Obavještavanje korisnika o izmjeni, poboljšanjima i/ili greškama u programu.
 • Otklanjanje nepravilnosti u radu programa, (isključeno ako su posljedica nepravilne uporabe).
 • Pružanje telefonske podrške tijekom trajanja Ugovora o održavanju.
 • Pružanje podrške putem daljinskog spajanja računalo (potrebna veza na internet na lokaciji korisnika).
 • Savjetovanje u svrhu poboljšanja učinkovitosti informacijskog sustava.
 • Besplatno pravo na nove inačice Blue POS programa.
 • 1 terenska intervencija mjesečno do 1 radnog sata.
 • 50% popusta na dodatne terenske intervencije (izlaske na teren) i dodatne radne sate koji ne spadaju u održavanje.
 • Godišnji preventivni pregled računala i analiza stanja baze podataka.
 • Odziv na poziv za intervencijom u roku od 24 sata računajući radno vrijeme Izvođača.

Za korisnike čija je lokacija udaljena više od 10 km od lokacije tvrtke Computer Servis J.d.o.o., dodato se naplaćuju putni troškovi po prijeđenom kilometru (3,00 kn ) kao i dodatni eventualni putni troškovi prevoza.

Dostupne su dvije inačice održavanja: STANDARD I PREMIUM.

Održavanje standard

Održavanje programa provodi se od 9:00 sati do 16:00 sati od ponedjeljka do petka. Subota, nedjelja i neradni dani nisu uključeni u održavanje.

Cjenik dodatnih usluga za korisnike STANDARD ordžavanja

Br.Naziv uslugeJMJCijena
1 Radni sat koji ne spada u održavanje. sat 10,00 Eura
2 Održavanje dodatne blagajne u istom poslovnom prostoru. kom 7,00 Eura
3 Održavanje android sustava za daljinske narudžbe prostoru (1 android uređaj). kom 8,oo Eura
4 Održavanje dodatnog Android uređaja za daljinske narudžbe. kom 5,30 Eura
5 Izlaz na teren sa uključenim jednim radnim satom (koji ne spada u održavanje) u radnom vremenu. kom 20,50 Eura
6 Izlaz na teren sa uključenim jednim radnim satom (neradni dan i vikend). kom 37,83 Eura

NAPOMENA: Cijene navedene u tablici su sa PDV porezom

Održavanje PREMIUM

Održavanje programa provodi se od 9:00 sati do 22:00 sati svakog dana, uključujući neradne dane.

Cjenik dodatnih usluga za korisnike PREMIUM ordžavanja

Br.Naziv uslugeJMJCijena
1 Radni sat koji ne spada u održavanje. sat 10,00 Eura
2 Održavanje dodatne blagajne u istom poslovnom prostoru. kom 11,95 Eura
3 Održavanje android sustava za daljinske narudžbe prostoru (1 android uređaj). kom 9,00 Eura
4 Održavanje dodatnog Android uređaja za daljinske narudžbe. kom 6,64 Eura
5 Izlaz na teren sa uključenim jednim radnim satom (koji ne spada u održavanje) u radnom vremenu). kom 10,00 Eura
6 Izlaz na teren sa uključenim jednim radnim satom (neradni dan i vikend). kom 17,92 Eura

NAPOMENA: Cijene navedene u tablici su sa PDV porezom

Sve usluge tvrtkaComputer Servis J.d.o.o isključivo izvodi po uplati ponude za zatraženu uslugu ili robu.

Izuzetak su korisnici koji plaćaju mjesečni paušalni iznos održavanja kojima se usluga izvršava što prije i imaju prioritet pred ostalim klijentima.

http://komputerservis.com/j