http://komputerservis.com/j

Cjenik usluga koje pruža tvrtka Computer Servis  naveden je u donjoj tablici i javan je sa sve naše korisnike.

Naglašavamo da korisnici paušalnog iznosa održavanja imaju prioritet u otklanjanju bilo kojeg kvara, dok ostali čekaju prvog slobodnog servisera.

Br.Naziv uslugeJMJCijena
1 Radni sat. sat 200,00
2 Radni sat (neradni dan, vikend i izvan radnog vremena). sat 350,00
3 Izlaz na teren na adresu korisnika sa uključenim 1/2 radnog sata. sat 300,00
4 Izlaz na teren na adresu korisnika sa uključenim jednim radnim satom. kom 270,00
5 Izlaz na teren na adresu korisnika sa uključenim jednim radnim satom (neradni dan, vikend i izvan radnog vremena). kom 470,00
6 Dodatak za izlazak na teren izvan Zadra. km 2,00
7 Korištenje zamjenske blagajne za vrijeme servisa. kom 550,00
8 Unos i izmjena artikala u cjenik. kom 150,00
9 Unos i izmjena artikala, sirovina i normativa u cjenik. kom 300,00
10 Instalacija nove verzije Blue POS Programa. kom 650,00
11 Ostali rad koji nije definiran cjenikom, dogovara se s klijentom prema cijeni satnice i potrebnom broju sati rada. sat 150,00

NAPOMENA: Cijene navedene u tablici su sa PDV porezom

Paušalno održavanjeKorisnici koji imaju ugovor o održavanju imaju posebne pogodnosti te poseban cjenik na sve eventualne dodatne usluge. U održavanje spadaju slijedeće aktivnosti djelatnika tvrtke Plavo d.o.o. u trajanju od 1 sata:
 • Nadogradnja ili popravak Blue POS programa instaliranog od strane tvrtke Computer Servisa J.d.o.o.
 • Odgovaranje na postavljena pitanja korisnika – telefonski.
 • Savjetovanje u rješavanju poslovnih problema sa kojima se korisnik susreće prilikom korištenja programa – telefonski.
 • Obavještavanje korisnika o izmjeni, poboljšanjima i/ili greškama u programu.
 • Otklanjanje nepravilnosti u radu programa, (isključeno ako su posljedica nepravilne uporabe).
 • Pružanje telefonske podrške tijekom trajanja Ugovora o održavanju.
 • Pružanje podrške putem daljinskog spajanja računalo (potrebna veza na internet na lokaciji korisnika).
 • Savjetovanje u svrhu poboljšanja učinkovitosti informacijskog sustava.
 • Besplatno pravo na nove inačice Blue POS programa.
 • 1 terenska intervencija mjesečno do 1 radnog sata.
 • 50% popusta na dodatne terenske intervencije (izlaske na teren) i dodatne radne sate koji ne spadaju u održavanje.
 • Godišnji preventivni pregled računala i analiza stanja baze podataka.
 • Odziv na poziv za intervencijom u roku od 24 sata računajući radno vrijeme Izvođača.

Za korisnike čija je lokacija udaljena više od 10 km od lokacije tvrtke Computer Servis J.d.o.o., dodato se naplaćuju putni troškovi po prijeđenom kilometru (3,00 kn ) kao i dodatni eventualni putni troškovi prevoza.

Dostupne su dvije inačice održavanja: STANDARD I PREMIUM.

Održavanje standard

Održavanje programa provodi se od 9:00 sati do 16:00 sati od ponedjeljka do petka. Subota, nedjelja i neradni dani nisu uključeni u održavanje.

Cjenik dodatnih usluga za korisnike STANDARD ordžavanja

Br.Naziv uslugeJMJCijena
1 Radni sat koji ne spada u održavanje. sat 75,00
2 Održavanje dodatne blagajne u istom poslovnom prostoru. kom 70,00
3 Održavanje android sustava za daljinske narudžbe prostoru (1 android uređaj). kom 50,00
4 Održavanje dodatnog Android uređaja za daljinske narudžbe. kom 40,00
5 Izlaz na teren sa uključenim jednim radnim satom (koji ne spada u održavanje) u radnom vremenu. kom 155,00
6 Izlaz na teren sa uključenim jednim radnim satom (neradni dan i vikend). kom 285,00

NAPOMENA: Cijene navedene u tablici su sa PDV porezom

Održavanje PREMIUM

Održavanje programa provodi se od 9:00 sati do 22:00 sati svakog dana, uključujući neradne dane.

Cjenik dodatnih usluga za korisnike PREMIUM ordžavanja

Br.Naziv uslugeJMJCijena
1 Radni sat koji ne spada u održavanje. sat 75,00
2 Održavanje dodatne blagajne u istom poslovnom prostoru. kom 90,00
3 Održavanje android sustava za daljinske narudžbe prostoru (1 android uređaj). kom 70,00
4 Održavanje dodatnog Android uređaja za daljinske narudžbe. kom 50,00
5 Izlaz na teren sa uključenim jednim radnim satom (koji ne spada u održavanje) u radnom vremenu). kom 75,00
6 Izlaz na teren sa uključenim jednim radnim satom (neradni dan i vikend). kom 135,00

NAPOMENA: Cijene navedene u tablici su sa PDV porezom

Sve usluge tvrtkaComputer Servis J.d.o.o isključivo izvodi po uplati ponude za zatraženu uslugu ili robu.

Izuzetak su korisnici koji plaćaju mjesečni paušalni iznos održavanja kojima se usluga izvršava što prije i imaju prioritet pred ostalim klijentima.

http://komputerservis.com/j